DIỆN ĐỊNH CƯ CƠ HỘI ALBERTA - ALBERTA OPPORTUNITY STREAM (AOS)

Các ứng viên đủ điều kiện, đang sinh sống và làm việc tại Alberta và đã nhận được lời mời làm việc từ nhà tuyển dụng ở Alberta có thể đăng ký cho Chương Trình Đề Cử Định Cư Bang Alberta - Alberta Immigrant Nominee Program (AINP).

Diện đề cử định cư Cơ Hội Alberta - Alberta Opportunity Stream (AOS) dành cho các lao động tạm thời người nước ngoài đang làm việc toàn thời gian tại Alberta và đã nhận được lời mời làm việc chính thức từ nhà tuyển dụng Alberta cho một nghề nghiệp đủ điều kiện. Các ứng viên phải có Bảng Đánh Giá Tác Động Thị Trường Lao Động - Labour Market Impact Assessment (LMIA) hoặc có một trong các giấy phép lao động được miễn LMIA được chấp thuận. Ứng viên cũng nên đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện tối thiểu khác về cư trú và loại giấy phép làm việc, nghề nghiệp, ngôn ngữ, trình độ giáo dục, thư mời làm việc ở Alberta và kinh nghiệm làm việc.

 

DIỆN AOS – ĐỦ ĐIỀU KIỆN

CƯ TRÚ VÀ CÁC YÊU CẦU VỀ GIẤY PHÉP LÀM VIỆC

Tại thời điểm hồ sơ của ứng viên được gửi bằng đường bưu điện hoặc được nộp qua cổng điện tử đến Chương Trình Đề Cử Định Cư Bang Alberta - Alberta Immigrant Nominee Program (AINP) và tại thời điểm AINP xem xét hồ sơ, ứng viên phải có tình trạng cư trú tạm thời hợp lệ ở Canada cho phép ứng viên làm việc, tức là ứng viên phải có giấy phép lao động nước ngoài tạm thời ở Canada.  

Các Ứng Viên Đủ Điều Kiện

Tại thời điểm hồ sơ của ứng viên được gửi bằng đường bưu điện hoặc được nộp qua cổng điện tử đến AINP và tại thời điểm AINP xem xét hồ sơ, ứng viên phải có giấy phép lao động có hiệu lực – tức là không phải tình trạng mặc nhiên, tình trạng tự gia hạn, hay tình trạng khôi phục – để làm một công việc đủ điều kiện.

Giấy phép lao động hợp lệ được xem xét dựa trên một trong các yếu tố sau:

 • Bảng Đánh Giá Tác Động Thị Trường Lao Động - Labour Market Impact Assessment (LMIA) xác thực
 • Miễn trừ LMIA cho người lao động dựa trên một trong những trường hợp miễn trừ sau đây do Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada - Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) quyết định
  • Các hợp đồng thương mại quốc tế
  • Các lao động được điều chuyển trong cùng một công ty
  • Diện Kinh Nghiệm Quốc Tế Canada - International Experience Canada
  • Biến đổi của cộng đồng Pháp Ngữ - Mobilité Francophone 
  • Giấy phép lao động mở do IRCC cấp cho:
   • Những người lao động không được bảo vệ là những người chứng minh được rằng họ đang bị lạm dụng hoặc có nguy cơ bị lạm dụng trong bối cảnh việc làm của họ ở Canada, theo quy định miễn trừ Giấy Phép Lao Động Mở Cho Người Lao Động Không Được Bảo Vệ - Vulnerable Workers Open Work Permit (VWOWP), hoặc
   • Các thành viên gia đình của người lao động không được bảo vệ theo quy định miễn trừ VWOWP
 • Giấy Phép Lao Động Sau Tốt Nghiệp – Post-Graduation Work Permit (PGWP) được cấp cho sinh viên tốt nghiệp bởi trường Cao Đẳng/Đại Học công thuộc Bộ Giáo Dục bang Alberta.
  • Các ứng viên có PGWP cũng phải đáp ứng các yêu cầu về giáo dục, kinh nghiệm làm việc và nghề nghiệp cụ thể như được nêu dưới đây.

Các Ứng Viên Không Đủ Điều Kiện

Các cá nhân dưới đây là không thể nộp hồ sơ hoặc không được đề cử theo diện AOS:

 • Người xin tị nạn hoặc các cá nhân liên quan đến quy trình kháng cáo hoặc bãi nhiệm liên bang - AINP không can thiệp vào quy trình bãi bỏ, kháng cáo hay yêu cầu tị nạn liên bang.
 • Các cư dân đang sinh sống hoặc làm việc tạm thời tại một bang hoặc vùng lãnh thổ khác Alberta ở Canada, hoặc
 • Các công dân nước ngoài đang sinh sống hoặc làm việc tại Canada không có tình trạng cư trú tạm thời hợp lệ.

CÁC YÊU CẦU NGHỀ NGHIỆP

Nghề Nghiệp Đủ Điều Kiện

Tại thời điểm hồ sơ của ứng viên được gửi bằng đường bưu điện hoặc được nộp qua cổng điện tử đến AINP và tại thời điểm AINP xem xét hồ sơ, ứng viên phải làm loại công việc đủ điều kiện ở Alberta. Các yêu cầu nghề nghiệp cũng được áp dụng cho kinh nghiệm làm việc và thư mời làm việc của ứng viên.

Để biết thêm thông tin, ứng viên nên xem các mục về tiêu chí kinh nghiệm làm việc và tiêu chí thư mời làm việc dưới đây.

Nghề nghiệp mà ứng viên đang làm tại thời điểm hồ sơ được gửi bằng đường bưu điện hoặc được nộp qua cổng điện tử đến AINP là “nghề nghiệp hiện tại” của ứng viên.

Đa số các nghề nghiệp theo Phân Loại Nghề Nghiệp Quốc Gia – National Occupation Classification (NOC) với các cấp độ kỹ năng 0, A, B, C, và D là đủ điều kiện cho AINP.

Các nghề nghiệp không đủ điều kiện

Các cá nhân đang làm các loại nghề nghiệp sau đây tại thời điểm nộp hồ sơ được xem là không đủ điều kiện để nộp hoặc được đề cử theo diện AOS.

Bảng 1. Danh sách các nghề nghiệp không đủ điều kiện

* Mã Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia - National Occupation Classification (NOC) này bao gồm cả những nghề đủ điều kiện và những nghề không đủ điều kiện. Cột 'Nghề nghiệp' chỉ định nghề nghiệp nào không đủ điều kiện cho mỗi Mã NOC được liệt kê.

Mã NOC (2016)

Cấp độ kỹ năng NOC

Nghề nghiệp

0011

0

Luật gia

0422

0

Hiệu trưởng và Cán bộ quản lý giáo dục tiểu học và trung học cơ sở

0423

0

Quản lý viên các dịch vụ xã hội, cộng đồng và cải huấn

0432

0

Giám đốc và Cán bộ cứu hỏa cấp cao

0651*

0

Quản lý viên các Đại lý vệ sĩ và Cửa hiệu mát xa

4031

A

Giáo viên Trung học cơ sở

4032

A

Giáo viên Tiểu học và Mầm non

4154

A

Các công việc chuyên môn về Tôn giáo

5121

A

Nhà văn và tác giả

5133

A

Nhạc sĩ và Ca sĩ

5135

A

Diễn viên Điện Ảnh và Diễn Viên Hài

5136

A

Họa sĩ, Nhà điêu khắc và các Nghệ sĩ thị giác khác

1227

B

Quan chức Tòa Án và Thẩm phán

3223*

B

Trợ lý/ nhân viên dự bị phòng nha khoa

4214*

B

Các nhân viên giáo dục mầm non không có giấy chứng nhận từ Văn phòng Chứng nhận Nhân viên Chăm sóc Trẻ em thuộc Bộ Trẻ Em Bang Alberta hoặc chỉ được chứng nhận là phụ tá phát triển trẻ nhỏ (trước đây là Cấp 1)

4216

B

Các nghề trợ giáo khác

4217

B

Các nghề nghiệp khác về tôn giáo

5232

B

Các nghề biểu diễn khác – chưa được phân loại

5244

B

Nghệ nhân và thợ thủ công

5251

B

Vận động viên

6232

B

Đại lý bất động sản và Nhân viên bán hàng

4411

C

Người chăm sóc trẻ tại nhà

4412

C

Nhân viên vệ sinh nhà ở, Quản gia và các nghề liên quan

4413

C

Trợ giảng Tiểu học và Trung học cơ sở

6533

C

Các công việc ở sòng bạc

6564

C

Các nghề nghiệp về dịch vụ cá nhân khác

7513

C

Tài xế Taxi và xe limousine

8442

C

Người cài bẫy và thợ săn

6623

D

Các nghề liên quan đến bán hàng khác

6722

D

Người điều hành và nhân viên phục vụ trong khu vui chơi giải trí và thể thao.

6742

D

Các nghề nghiệp về dịch vụ hỗ trợ khác, chưa được phân loại

8611

D

Công nhân thu hoạch

8612

D

Nhân viên bảo trì cảnh quan và mặt bằng

8613

D

Lao động nuôi trồng thủy sản và khai thác biển

8614

D

Công nhân mỏ

Nếu các ứng viên không chắc về nghề nghiệp của mình có nằm trong danh sách này hay không:

 • Tìm nghề nghiệp của mình trong danh sách, dựa trên chức danh và nhiệm vụ công việc
 • Gọi cho Bộ phận Thông tin di dân Alberta - Immigrate to Alberta Information Service – theo số 1-877-427-6419 hoặc gửi email immigration.info@gov.ab.ca

Ứng Viên có Giấy phép Lao Động Sau Tốt nghiệp

Nếu ứng viên là người có Giấy phép Lao Động Sau Tốt Nghiệp - Post-Graduation Work Permit (PGWP), nghề nghiệp của ứng viên cũng phải liên quan đến ngành học của ứng viên ở Alberta. Xem phần tiêu chí giáo dục để biết chi tiết về các chứng chỉ đủ điều kiện của Alberta và các cơ sở giáo dục được chấp thuận của Alberta.

 • Nếu ứng viên đã theo học các chương trình bằng cấp của bang Alberta vào hoặc sau ngày 1 tháng 4 năm 2019 và ứng viên đã hoàn thành chứng chỉ một năm sau Cao Đẳng hoặc sau Đại Học do Bộ Giáo dục phê duyệt, thì nghề nghiệp của ứng viên cũng phải liên quan đến chương trình học ở bậc Cao Đẳng/ Đại Học bên ngoài Canada trước đây của ứng viên.

Ngoài các nghề nghiệp trong Bảng 1: Danh sách Nghề Nghiệp Không Đủ Điều Kiện ở trên, những ứng viên có Giấy phép Lao Động Sau Tốt nghiệp (PGWP) đã nộp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện trước ngày 1 tháng 11 năm 2020 được xem là không đủ điều kiện nếu ứng viên đang làm công việc trong 'danh sách từ chối xem xét' của Chính phủ Canada (PDF, 99 KB) tại thời điểm nộp hồ sơ. Danh sách từ chối xem xét nêu ra các nghề nghiệp không đủ điều kiện để đăng ký cho Bảng Đánh giá Tác động Thị trường Lao động (LMIAs) ở Alberta. Vui lòng xem lại cả danh sách này và Bảng 1: Danh sách Nghề nghiệp Không đủ Điều kiện ở trên.

Với những ứng viên có PGWP đã nộp hồ sơ vào hoặc sau ngày 1 tháng 11 năm 2020 được xem là đủ điều kiện để nộp hồ sơ ngay cả khi các ứng viên đang làm việc trong một ngành nghề mà Chính phủ Canada từ chối xem xét LMIA. Tuy nhiên, các ứng viên vẫn phải xem lại Bảng 1: Danh sách Nghề nghiệp Không đủ Điều kiện ở trên.

CÁC YÊU CẦU VỀ NGÔN NGỮ

Các yêu cầu về ngôn ngữ đã thay đổi đối với một số ứng viên kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Để biết thông tin về sự thay đổi này, vui lòng xem Các thay đổi theo kế hoạch của AOS bên dưới.

Nếu hồ sơ của ứng viên được gửi bằng đường bưu điện hoặc được nộp qua cổng điện tử đến AINP vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2020, ứng viên phải chứng minh rằng ứng viên đạt điểm kiểm tra ngôn ngữ về tiếng Anh hoặc tiếng Pháp bên dưới.

Bảng 2. Các yêu cầu về Ngôn Ngữ

Cấp độ Kỹ Năng của Phân loại Nghề nghiệp Quốc Gia (NOC)

Điểm bài kiểm tra Canadian Benchmark (CLB) bắt buộc

Điểm bài kiểm tra Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC) bắt buộc

Nếu ứng viên đang làm công việc loại NOC 0, A hoặc B

Tối thiểu điểm 5 cho mỗi kỹ năng tiếng Anh

Tối thiểu điểm 5 cho mỗi kỹ năng tiếng Pháp

Nếu ứng viên đang làm công việc loại NOC C hoặc D

Tối thiểu điểm 4 cho mỗi kỹ năng tiếng Anh

Tối thiểu điểm 4 cho mỗi kỹ năng tiếng Pháp

Nếu ứng viên nộp hồ sơ đến AINP theo mã NOC 3413 (trợ lý y tá, hộ lý và nhân viên dịch vụ bệnh nhân), AINP yêu cầu điểm kiểm tra ngôn ngữ tối thiểu về CLB là điểm 7 cho mỗi kỹ năng tiếng Anh hoặc NCLC điểm 7 cho mỗi kỹ năng tiếng Pháp.

Ứng viên phải nộp kết quả kiểm tra chính thức của một trong các bài kiểm tra ngôn ngữ bên dưới cùng với hồ sơ đăng ký AINP của mình:

Các kết quả kiểm tra chính thức phải có thời gian ít hơn 2 năm tại thời điểm hồ sơ của ứng viên được gửi bằng đường bưu điện hoặc được nộp qua cổng điện tử đến AINP. AINP sẽ không chấp nhận các xác nhận đăng ký làm bài kiểm tra thay cho kết quả của bài kiểm tra.

Kiểm tra Hướng dẫn của chính phủ Liên Bang về sự tương đương của CLB/NCLC với mỗi loại bài kiểm tra.

Các ứng viên có hồ sơ đã gửi đến AINP qua đường bưu điện vào hoặc trước ngày 31/12/2019 được yêu cầu đáp ứng tối thiểu CLB 4 cho mỗi kỹ năng Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp tại thời điểm nộp hồ sơ, ngoại trừ mã ngành nghề NOC 3413 ứng viên phải đạt CLB 7 cho mỗi kỹ năng Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp.

 

CÁC YÊU CẦU VỀ GIÁO DỤC

Các Ứng Viên Đủ Điều Kiện

Tại thời điểm hồ sơ của ứng viên được gửi bằng đường bưu điện hoặc được nộp qua cổng điện tử đến AINP, ứng viên phải hoàn tất tối thiểu bậc trung học phổ thông tại quê nhà của mình.

Bắt đầu từ ngày 01/01/2021, tất cả các ứng viên ngoại trừ ứng viên đang giữ Giấy Phép Lao Động Sau Tốt Nghiệp (Post-Graduation Work Permit holders) phải hoàn tất tối thiểu bậc trung học phổ thông tương đương với tiêu chuẩn của Alberta.

Tìm hiểu thêm về Các thay đổi theo kế hoạch của AOS.

Ứng viên giữ Giấy Phép Lao Động Sau Tốt Nghiệp

Ứng viên giữ Giấy Phép Lao Động Sau Tốt Nghiệp phải đáp ứng thêm các yêu cầu giáo dục bổ sung sau đây

Các học viện được chấp thuận của Alberta

Các bằng cấp của ứng viên phải được cấp bởi trường Cao Đẳng/ Đại Học Công thuộc Bộ Giáo Dục bang Alberta.

Các bằng cấp Alberta đủ điều kiện

Nếu ứng viên đã theo học các chương trình bằng cấp của bang Alberta trước ngày 1 tháng 4 năm 2019, bằng cấp của ứng viên phải thuộc một trong các loại bằng cấp được công nhận bởi Bộ Giáo Dục bang Alberta như dưới đây:

 • Chứng chỉ hoặc chứng chỉ sau Cao Đẳng hoặc chứng chỉ sau Đại Học (tối thiểu 1 năm)
 • Chương trình Cao Đẳng (tối thiểu 2 năm)
 • Bằng Cử nhân Đại Học
 • Bằng cấp sau Đại Học (Thạc Sĩ, Tiến Sĩ) - graduate level degree
 • Chứng chỉ sau Đại Học (1 năm) - graduate level certificate
 • Chứng chỉ sau Đại Học (2 năm) - graduate level diploma

Nếu ứng viên đã theo học các chương trình bằng cấp của bang Alberta vào hoặc sau ngày 1 tháng 4 năm 2019, bằng cấp của ứng viên phải thuộc một trong các loại bằng cấp được công nhận bởi Bộ Giáo Dục bang Alberta như dưới đây:

 • Chứng chỉ sau Cao Đẳng hoặc chứng chỉ sau Đại Học (tối thiểu 1 năm)
 • Chương trình Cao Đẳng (tối thiểu 2 năm)
 • Bằng Cử nhân Đại Học
 • Bằng cấp sau Đại Học (Thạc Sĩ, Tiến Sĩ) - graduate level degree
 • Chứng chỉ sau Đại Học (1 năm) - graduate level certificate
 • Chứng chỉ sau Đại Học (2 năm) - graduate level diploma

 

CÁC YÊU CẦU VỀ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Mục “nghề nghiệp hiện tại của bạn” chính là nghề nghiệp mà ứng viên đang làm tại thời điểm hồ sơ của ứng viên được gửi bằng đường bưu điện hoặc được nộp qua cổng điện tử đến AINP.

Nghề nhiệp hiện tại của ứng viên cũng phải phù hợp với kinh nghiệm làm việc của ứng viên tại thời điểm hồ sơ được gửi bằng đường bưu điện hoặc được nộp qua cổng điện tử đến AINP và tại thời điểm AINP xét hồ sơ của ứng viên.

Kinh nghiệm làm việc hợp lệ

Tại thời điểm hồ sơ của ứng viên được gửi bằng đường bưu điện hoặc được nộp qua cổng điện tử đến AINP, ứng viên phải có một trong hai điều sau:

 • Tối thiểu 12 tháng kinh nghiệm làm việc toàn thời gian ở công việc hiện tại ở bang Alberta trong vòng 18 tháng qua, hoặc
 • Tối thiểu 24 tháng kinh nghiệm làm việc toàn thời gian ở công việc hiện tại ở Canada hoặc nước ngoài trong vòng 30 tháng qua hoặc cả hai – kinh nghiệm làm việc này có thể là sự kết hợp của kinh nghiệm có được ở bang Alberta, ở Canada (ngoài bang Alberta) hoặc ở nước ngoài.

Các ứng viên đang giữ Giấy Phép Lao Động Sau Tốt Nghiệp, được yêu cầu kinh nghiệm làm việc toàn thời gian tối thiểu 6 tháng ở công việc hiện tại ở Alberta trong vòng 18 tháng qua.

Đối với tất cả các ứng viên, bao gồm các ứng viên đang giữ Giấy Phép Lao Động Sau Tốt Nghiệp, kinh nghiệm làm việc trong thời gian hợp lệ là:

 • Công việc toàn thời gian, tối thiểu 30 giờ một tuần.
 • Công việc cùng loại với nghề nghiệp hiện tại của ứng viên.
 • Phải được Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cho phép và có tình trạng cư trú tạm thời hợp lệ nếu đã hoàn tất việc học ở Alberta hoặc Canada.
 • Không được tính trong trường hợp ứng viên đang học tập ở Canada và thực tập không lương hoặc thực tập hưởng lương như một phần của chương trình học; trừ khi ứng viên đã hoàn tất các kỳ thực tập hưởng lương như một phần của chương trình học tại các trường Cao Đẳng/Đại Học ở Alberta và có Giấy Phép Lao Động Sau Tốt Nghiệp. Để đủ điều kiện, các điều khoản công việc phải là:
  • Toàn thời gian và được trả lương (tối thiểu 30 giờ một tuần)
  • Kinh nghiệm làm việc liên quan trực tiếp đến công việc hiện tại của ứng viên, và
  • Tất cả kinh nghiệm làm việc đều được tích lũy ở Alberta

Tất cả các ứng viên, bao gồm các ứng viên đang giữ Giấy Phép Lao Động Sau Khi Tốt Nghiệp, phải đáp ứng các yêu cầu về giấy phép hành nghề, giấy đăng ký và giấy chứng nhận sau đây:

 • Ứng viên phải có giấy phép hành nghề, giấy đăng ký hay giấy chứng nhận cần thiết để làm công việc hiện tại của ứng viên ở Alberta tại thời điểm hồ sơ của ứng viên được gửi bằng đường bưu điện hoặc được nộp qua cổng điện tử đến AINP và tại thời điểm AINP xem xét hồ sơ xin đề cử của ứng viên.
 • Nếu ứng viên đang làm việc trong một ngành thương mại bắt buộc ở Alberta, ứng viên phải có chứng chỉ thương mại được công nhận bởi Tổ chức Học việc và Thương mại Công nghiệp Alberta - Alberta Apprenticeship and Industry Trade (AIT).
 • Nếu ứng viên đang là nhân viên chăm sóc trẻ em, ứng viên phải có chứng nhận hợp lệ là nhân viên phát triển trẻ em (trước đây là Cấp 2) hoặc nhận viên giám sát phát triển trẻ em (trước đây là Cấp 3)

 

THƯ MỜI LÀM VIỆC ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Đối với tất cả ứng viên, bao gồm các ứng viên đang giữ Giấy Phép Lao Động Sau Tốt Nghiệp, tại thời điểm hồ sơ của ứng viên được gửi bằng đường bưu điện hoặc được nộp qua cổng điện tử đến AINP và tại thời điểm AINP xem xét hồ sơ xin đề cử của ứng viên, ứng viên phải có thư mời làm việc toàn thời gian chính thức hoặc hợp đồng lao động từ nhà tuyển dụng ở Alberta cho công việc hiện tại của ứng viên tại Alberta.

Chủ lao động ở Alberta của ứng viên phải là đoàn thể hay được đăng ký bởi hoặc theo một đạo luật của cơ quan lập pháp của một bang, vùng lãnh thổ hoặc Quốc hội Canada và hoạt động như một doanh nghiệp có năng lực sản xuất, có nhà máy hoặc địa điểm kinh doanh tại Alberta.

Thư mời làm việc hoặc hợp đồng lao động của ứng viên phải được ký kết bởi ứng viên và nhà tuyển dụng ở Alberta và phải đề cập:

 • Làm việc liên tục, được trả lương
 • Làm việc toàn thời gian, được định rõ là tối thiểu 30 giờ một tuần
 • Làm việc từ 12 tháng trở lên
 • Làm việc theo công việc hiện tại của bạn
 • Tiền lương và phúc lợi đáp ứng mức lương tối thiểu của Bang và:
 • làm về một nghề AINP đủ điều kiện mà ứng viên có giấy phép lao động đáp ứng các yêu cầu về giấy phép lao động của AINP

Ứng viên phải đáp ứng các điều khoản đã được thỏa thuận trong thư mời làm việc hoặc hợp đồng lao động tại thời điểm nộp hồ sơ để xem xét.

Các ứng viên không hợp lệ theo thư mời làm việc

Các ứng viên dưới đây không đủ điều kiện để nộp hồ sơ hoặc được đề cử theo diện AOS, thậm chí các ứng viên có thư mời cho công việc làm 30 giờ một tuần trở lên trong vòng 12 tháng: 

 • Nhân viên bán thời gian, hoặc làm thời vụ, bất kể giờ làm việc
 • Các nhà thầu độc lập, chủ doanh nghiệp hoặc nhân viên của cơ quan tạm thời, bao gồm các cá nhân được liệt kê là giám đốc, cổ đông hoặc đại lý của nhà tuyển dụng ở Alberta trên Hệ Thống Đăng Ký Doanh Nghiệp - Corporate Registry System (CORES).
 • nhân viên làm việc ở Alberta tại một địa điểm làm việc không được phân vùng cho các hoạt động thương mại hoặc công nghiệp, chẳng hạn như kinh doanh tại tư gia.
 • nhân viên không làm việc tại cơ sở ở Alberta, chẳng hạn như các cá nhân làm việc tại một địa điểm ‘ảo’ hoặc làm việc từ xa ở một địa điểm bên ngoài Alberta

 

NHỮNG THAY ĐỔI THEO KẾ HOẠCH AOS

Đối với diện định cư Cơ Hội Alberta - Alberta Opportunity Stream- có sự tăng lên các tiêu chí lựa chọn về ngôn ngữ và giáo dục từ năm 2020 đến năm 2021.

Bảng 3 liệt kê những gì dự kiến sẽ thay đổi và khi nào sẽ thay đổi. Các thay đổi đối với tiêu chí lựa chọn có thể xảy ra mà không cần thông báo trước. Những thay đổi này sẽ được AINP thông báo. Bản tóm tắt các thay đổi dưới đây chỉ nhằm mụch đích cung cấp thông tin và sẽ không được sử dụng để đánh giá các hồ sơ.

Bảng 3. Tóm tắt các thay đổi theo kế hoạch AOS

Các yêu cầu lựa chọn AOS (Áp dụng cho tất cả các ứng viên trừ khi có ghi chú khác)

Có hiệu lực từ ngày 01/04/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2020

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2021

Tình trạng cư trú/Giấy phép làm việc

Không thay đổi

Không thay đổi

Không thay đổi

Nghề nghiệp

Không thay đổi

Không thay đổi

Không thay đổi

Ngôn ngữ

Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (Canadian Language Benchmark - CLB) hoặc Niveaux de competence linguistique canadiens (NCLC) đạt điểm 4

Điểm CLB / NCLC là 5 đối với các ứng viên đang làm việc trong nhóm nghề nghiệp 0, A hoặc B của danh mục NOC. Và không thay đổi đối với các nghề nghiệp C hoặc D.

Không thay đổi

Giáo dục (áp dụng cho tất cả các ứng viên, ngoại trừ các ứng viên đang giữ Giấy Phép Lao Động Sau Tốt Nghiệp)

Tối thiểu bậc Trung học phổ thông tại quê nhà

Không thay đổi

Tối thiểu bậc Trung học phổ thông tương đương với tiêu chuẩn của Alberta

Giáo dục (chỉ dành cho các ứng viên đang giữ Giấy Phép Lao Động Sau Tốt Nghiệp)

Nếu ứng viên đã theo học các chương trình bằng cấp ở bang Alberta vào hoặc sau ngày 01/4/2019, thì các chứng chỉ đầu vào sẽ không còn đủ điều kiện nữa. Không có thay đổi đối với các chứng chỉ đủ điều kiện khác (chứng chỉ sau Cao Đẳng hoặc chứng chỉ sau Đại Học, bằng 2-3 năm, cử nhân 4 năm và các chứng chỉ, văn bằng ở cấp độ sau Đại Học).

Nếu ứng viên đã theo học các chương trình bằng cấp ở bang Alberta vào hoặc sau ngày 01/4/2019, thì các chứng chỉ đầu vào sẽ không còn đủ điều kiện nữa. Các chứng chỉ đủ điều kiện bao gồm chứng chỉ sau Cao Đẳng hoặc chứng chỉ sau Đại Học, bằng 2-3 năm, cử nhân 4 năm và các chứng chỉ, văn bằng ở cấp độ sau Đại Học)

Không thay đổi

Kinh nghiệm làm việc (áp dụng cho tất cả các ứng viên, ngoại trừ các ứng viên đang giữ Giấy Phép Lao Động Sau Tốt Nghiệp)

Không thay đổi

Không thay đổi

Không thay đổi

Kinh nghiệm làm việc (chỉ dành cho các ứng viên đang giữ Giấy Phép Lao Động Sau Tốt Nghiệp)

Những ứng viên có chứng chỉ sau Đại Học đủ điều kiện phải thể hiện nghề nghiệp / kinh nghiệm làm việc có liên quan đến lĩnh vực học tập ở bậc Cao Đẳng/Đại Học trước đây của mình ở quốc gia ngoài Canada.

Không thay đổi

Không thay đổi

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ĐẠI DƯƠNG

Trụ sở chính: 76 Nguyễn Chí Thanh, Phường 2, Quận 10, TP. HCM

ĐT: 028 3833 3971 - 3833 3972 - 3833 3776        

Hotline: 0949 810 024 - 0983 977 166

Email: info@duhocdaiduong.com

Website: www.duhocdaiduong.com

 

 

Tác giả bài viết: website of Chính phủ Alberta

Nguồn tin: www.alberta.ca


Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Mã chống spam   
Copyright © 2015 Dai Duong Education. Thiết kế website Ngôi Sao Số