Trường Edith Cowan College (ECC) kết hợp các kết quả IELTS

Trường Edith Cowan College (ECC) kết hợp các kết quả IELTS

Để tạo điều kiện cho các bạn muốn học nhưng điểm IELTS bị vướng các kỹ năng, ECC đã thông qua việc kết hợp điểm IELTS của các lần kiểm tra. Chi tiết như sau:

Văn bằng 1 hoặc 2 năm  (tất cả các chương trình không bao gồm Điều dưỡng)

Tiêu chuẩn đầu vào = Điểm IELTS Tổng Thể 5.5, không có điểm kỹ năng nào dưới 5.0

- Điểm Tổng Thể phải đạt ít nhất 5.5 cho cả hai bài kiểm tra

- Phải đạt tối thiểu 5.0 cho mỗi điểm kỹ năng; kết hợp giữa hai lần kiểm tra (ví dụ: Kỹ năng Đọc và Viết: 5.0 cho lần làm bài kiểm tra thứ nhất; cũng như đat kỹ năng Nói và Nghe: 5.0 trong lần làm bài kiểm tra thứ hai)

- Không được có điểm kỹ năng nào dưới 4.5

- Các lần kiểm tra cách nhau không quá 6 tháng

Văn bằng 1 Năm (Điều dưỡng)

Tiêu chuẩn đầu vào = IELTS 6.0 và không có điểm nào dưới 5.5

- Điểm Tổng Thể phải đạt ít nhất 6.0 cho cả hai lần kiểm tra

- Phải đạt tối thiểu 5.5 cho mỗi điểm kỹ năng; kết hợp qua hai lần kiểm tra

- Không được có điểm kỹ năng nào dưới 5.0

- Các lần kiểm tra không được cách nhau quá 6 tháng

              Văn bằng 2 Năm (Ngành Điều dưỡng)

Đầu vào tiêu chuẩn = IELTS 6.5 và không có điểm kỹ năng nào dưới 6.5

- Điểm Tổng Thể phải đạt ít nhất 6.5 cho cả hai lần kiểm tra

- Phải đạt tối thiểu 6.5 cho mỗi điểm kỹ năng; kết hợp qua hai lần kiểm tra

- Không được có điểm kỹ năng nào dưới 6.0

- Các lần kiểm tra không được cách nhau quá 6 tháng

 CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ SAU ĐẠI HỌC (POST-GRADUATE QUALIFYING PROGRAM)

Đầu vào tiêu chuẩn = IELTS 6.0 và không có điểm kỹ năng nào dưới 6.0

-  Điểm Tổng Thể phải đạt ít nhất 6.0 cho cả hai lần kiểm tra

-  Phải đạt tối thiểu 6.0 ở mỗi điểm kỹ năng; kết hợp qua hai lần kiểm tra

-  Không được có điểm kỹ năng nào dưới 5.5

- Các lần kiểm tra không được cách nhau quá 6 tháng

Vui lòng liên hệ Công ty để có biết thêm chi tiết.

CÔNG TY TNHH ĐT & TV GIÁO DỤC QUỐC TẾ ĐẠI DƯƠNG

(DAI DUONG EDUCATION)

Địa chỉ: 37 Nguyễn Chí Thanh, P.9, Q.5, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3833 3971 – 3833 3972 – 6656 8972

Website: http://www.duhocdaiduong.com

Facebook: http://www.facebook/DaiDuongEducation

 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Mã chống spam   
Copyright © 2015 Dai Duong Education. Thiết kế website Ngôi Sao Số