THÔNG BÁO HÌNH THỨC HỌC CHO KỲ THÁNG 9/2021 TẠI TORONTO DISTRICT SCHOOL BOARD

Như đã chia sẻ vào tháng 5, Sở giáo dục Toronto District School Board (TDSB) sẽ yêu cầu tất cả các gia đình điền đơn lựa chọn cho học sinh học trực tiếp hoặc học trực tuyến vào năm học 2021-22.

Trong vài tuần qua, các ca nhiễm COVID-19 ở Toronto tiếp tục giảm và chúng tôi đã thấy những tiến bộ đáng kể khi tiêm vắc-xin ở người lớn và trẻ em từ 12-17 tuổi. Đây là một tin đáng mừng và chúng tôi mong muốn cho học sinh đến trường học trở lại vào tháng 9.

Mặc dù các yêu cầu về học trực tuyến sẽ được đáp ứng khi cần thiết nhưng chúng tôi đặc biệt khuyến khích tất cả học sinh đến trường học. Dựa trên dữ liệu của TDSB về hình thức học học sinh cảm thấy tốt nhất và dữ liệu có sẵn liên quan đến việc học sinh quay lại học trực tiếp, chúng tôi cảm thấy tin tưởng rằng đây là sự lựa chọn tốt nhất cho học sinh sau một năm đầy thử thách.

Các gia đình có thể hoàn thành đơn lựa chọn đến trường học hay học trực tuyến từ Thứ Năm, ngày 5 tháng 8 đến thứ Năm, ngày 12 tháng 8.

Email có đường dẫn để điền đơn sẽ được gửi vào Thứ Năm, ngày 5 tháng 8. Các gia đình có hai con trở lên sẽ nhận được một email và đường dẫn riêng cho từng học sinh. Các gia đình phải điền đơn thông qua đương dẫn được cung cấp.

Những người không có địa chỉ email trong hồ sơ ở TDSB sẽ nhận được một cuộc gọi điện thoại để hoàn thành đơn này chọn trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 8. Học sinh sẽ được sắp xếp đến trường học nếu chúng tôi không nhận được đơn lựa chọn hình thức học trước ngày 12 tháng 8.

heartCảm ơn sự hợp tác của các gia đình học sinh khi chúng ta cùng nhau chuẩn bị cho một năm học mới bắt đầu suôn sẻ.heart

 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Mã chống spam   
Copyright © 2015 Dai Duong Education. Thiết kế website Ngôi Sao Số