CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CỬ DI TRÚ CỦA ONTARIO

Di dân mang kỹ năng và kiến thức quí báu cho thị trường lao động Ontario, đóng góp cho nền kinh tế tỉnh bang và làm cho Ontario được chọn là điểm đến từ khắp nơi trên thế giới.
Ontario gần đây đã thay đổi tên chương trình đề cử của tỉnh thành "Chương trình đề cử Di Trú của tỉnh bang Ontario" (Ontario Immigrant Nominee Program). Không có sự thay đổi nào khác đối với các tiêu chí chương trình.

Chương trình đề cử Di Trú của tỉnh bang Ontario

Thông Tin Dành Cho Du Học Sinh 

Di dân mang kỹ năng và kiến thức quí báu cho thị trường lao động Ontario, đóng góp cho nền kinh tế tỉnh bang và làm cho Ontario được chọn là điểm đến từ khắp nơi trên thế giới.

Ontario gần đây đã thay đổi tên chương trình đề cử của tỉnh thành "Chương trình đề cử Di Trú của tỉnh bang Ontario" (Ontario Immigrant Nominee Program). Không có sự thay đổi nào khác đối với các tiêu chí chương trình.

Bộ Công Dân Vụ và Di Trú tỉnh bang Ontario (Ministry of Citizenship and Immigration - MCI) đã tạo sự dễ dàng hơn cho các du học sinh tại Canada để chuyển sang qui chế thường trú nhân tại Ontario. Các yêu cầu bắt buộc là:

  • Bạn phải tốt nghiệp từ hay đang học học kỳ cuối của một chương trình văn bằng bậc cao đẳng hay đại học tại một trường hội đủ tiêu chuẩn của Canada. Một số các chương trình bậc chứng chỉ cũng hội đủ điều kiện (ví dụ các chứng chỉ sau đại học)  
  • Bạn phải hoàn tất ít nhất phân nửa chương trình học của bạn tại Canada.
  • Bạn phải có một đề nghị cho việc làm thường trực, toàn thời gian thuộc mức kỹ năng A, B, hoặc 0 của bản liệt kê Phân Loại Ngành Nghề Quốc Gia (National Occupational Classification – NOC).
  • Nộp đơn xin thường trú trong vòng 2 năm kể từ ngày tốt nghiệp.

 

 

 

 Từ khóa: du học, du học canada

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Mã chống spam   
Copyright © 2015 Dai Duong Education. Thiết kế website Ngôi Sao Số